sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Vũ Văn Bình
Giám Đốc - 0918 026 688

Máy mài trục cán

Máy mài trục cán
Máy mài trục cán

Dao cắt công nghiệp

Dao cắt công nghiệp
Dao cắt công nghiệp
Dao cắt công nghiệp
Dao cắt công nghiệp

Móc móc, thiết bị

Máy cưa vòng
Máy cưa vòng
Máy tiện
Máy tiện
Máy mài đường kính ngoài
Máy mài đường kính ngoài
Máy mài đường kính trong
Máy mài đường kính trong
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Máy mài mặt phẳng thô và tinh
Lò vôi
Lò vôi
Lò ram
Lò ram
Máy cắt then
Máy cắt then

Khách hàng của công ty

TPK
TPK
Tôn đông á
Tôn đông á
Tôn Nam Kim
Tôn Nam Kim
Hoa sen group
Hoa sen group
Thiên đại lộc
Thiên đại lộc
Hòa phát
Hòa phát
SMC
SMC
PFS
PFS
TVP steel
TVP steel
OLYMPIC
OLYMPIC